เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายส่วนใหญ่ ล้วนเป็นประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น เป็นผู้ผลิตคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นใช้เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและจัดจำหน่ายถ่ายทอดไปยังต่างประเทศ เทคโนโลยีนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศในภาพรวมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนแห่งการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยี การดำรงชีวิตของคนในสังคมยุคใหม่นั้น สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทและเป็นส่วนช่วยเสริมเติมแต่งให้คนได้รับความสะดวกสบาย การทำงานได้มากและรวดเร็วขึ้น

เทคโนโลยี (Technology) มาจากภาษากรีกว่า Technologia แปลว่า การกระทำอย่างมีระบบคือการนำเอาความรู้ แนวความคิด ประสบการณ์ วิธีการที่เป็นระบบระเบียบ รวมทั้งผลิตผลด้านวิทยาศาสตร์ และ ผลิตผลด้านวิศวกรรม เป็นวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมหรือหมายถึงการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ และก่อให้เกิดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมใหม่ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ เช่นทางด้านการศึกษา ที่ทำให้การเรียนรู้นั้นไม่มีขีดจำดัด และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังสามารถทำให้ได้รับข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมืองทั้งในและต่างประเทศช่วยให้โลกทัศน์กว้างไกลและรวดเร็ว ทันยุค ทันเหตุการณ์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม เมื่อการศึกษาหาความรู้นั้นไม่มีขีดที่จำกัด ผู้คนก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถพัฒนาระบบความรู้ ความสามารถ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ เช่น การรับสื่อบันเทิงจากช่องทางต่างๆ ที่มีการให้ข้อคิด และคำแนะนำ สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ หรือการงานการอาชีพต่างๆ ที่เราสามารถแสวงหาได้ตามโลกอินเตอร์เน็ต การขายของผ่านมือถือ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราทั้งนั้น

ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเป็นหน่วยเนื้อหาที่อธิบายความหมายของเทคโนโลยีและ การพัฒนาคือการนำวิทยาการศิลปะมาประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ และก่อให้เกิด วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมใหม่ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเจริญยิ่งขึ้นเป็นที่พึงพอใจและเพิ่มความสุขให้กับมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถได้จำแนกเป็นมิติด้านต่างๆ 5 มิติ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความเป็นอยู่ ด้านความเป็นเจ้าของ ด้านสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดจนแนวคิดและแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น เพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต และการทำงาน เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ระบบ อัตโนมัติช่วยการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และผิดพลาดน้อยลง แก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน การขาดแคลน ทรัพยากร น้ำ อาหาร อากาศ (มลพิษ) และการขาดแคลนพลังงาน การชดเชยความความสามารถในการใช้ ชีวิตปกติที่ขาดไป ป้องกันปัญหาที่กาลังจะเกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

Related Post

กล้องวงจรปิด

เหตุผลที่ควรติดกล้องวงจรปิดเหตุผลที่ควรติดกล้องวงจรปิด

ไม่ว่าจะมองไปที่บ้านไหนก็มีกล้องวงจรปิดกันแล้วทั้งนั้น ในปัจจุบัน การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องที่ยาก และราคาก็ไม่ได้แพงแบบเมื่อก่อน ทั้งยังมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดธรรมดา หรือจะเป็นกล้องวงจรปิดไร้สายก็สะดวกมากๆ หลายคนตัดสินใจติดเพราะอาจจะทำงานใกล้บ้าน อยากดูลูกๆ แบบเรียลไทม์ หรือบ้านมีผู้สูงอายุเอาไว้ดูกลัวจะเกิดอันตราย วันนี้เรามาดูถึงเหตุผลที่ควรติดกล้องวงจรปิดกันเลย เผื่อใครกำลังลังเลจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เหตุผลที่ควรติดกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันชีวิตของคุณ และทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเรา หรือคนที่เรารักเช่น ลูกๆ ผู้สูงอายุที่บ้าน เราก็มักจะได้เห็นข่าวกันอยู่เป็นประจำ ที่เกิดการโจรกรรมอยู่บ่อยครั้งและได้พรากชีวิตคนที่รักในครอบครัวไปมากมาย การติดตั้งกล้องวงจรปิดจะเป็นอีกแรงช่วยป้องกันเหตุร้ายนั้น ก็จะทำให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม ใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ เป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับกิจการร้านค้า ธนาคารและร้านค้าปลีกอย่างเซเว่น อีเลฟเว่นฯลฯ ที่ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งการสร้างความอุ่นใจกับพนักงาน และเจ้าของที่พักอาศัย

โทรศัพท์ Huawei รุ่นไหนดี

Huawei ที่น่าสนใจHuawei ที่น่าสนใจ

 ในปัจจุบัน มีการรังสรรค์อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาผ่อนและแบ่งเบาภาระและความเหนื่อยล้าให้กับมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายบริษัท หลายแบรนด์ต่างค้นหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ที่โดนใจคนในปัจจุบันทั้งประสิทธิภาพการใช้งาน และรูปลักษณ์ ซึ่งหลายๆ คนก็คงรู้จักกับ Huawei ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยรูปลักษณ์ที่แสนจะสวยงามและอัจฉริยะเป็นอย่างมาก Huawei เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความมุ่งมั่นที่มีต่อระบบการทำงานที่สมบูรณ์ พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกันแบบเปิด เราจึงได้สร้างสรรค์กลุ่มโซลูชั่น ICT ที่แข่งขันได้ในด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายองค์กร อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและบริการคลาวด์ โซลูชั่น ICT ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราถูกนำมาใช้ในมากกว่า 170